ODBIORCY

  • FabLab Pobite Gary! jest otwarty dla wszystkich warszawiaków zarówno początkujących jak i osób, które mają doświadczenie muzyczne.
  • Działania w FabLabie adresowane są m.in.: do osób zagrożonych wykluczeniem oraz osób, które mają, bądź miały utrudniony dostęp do profesjonalnej edukacji muzycznej.
  • FabLab stawia sobie za cel włączanie ich do muzykowania zespołowego i uczestniczenia w muzycznej społeczności.
  • Grupy zorganizowane: placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, MOS, MOW, klasy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym także ze szkół specjalnych), amatorskie grupy teatralne itp.
  • Jednym z priorytetów jest organizowanie zajęć dla rodzin z małymi dziećmi.
  • Ważnym zadaniem dla FabLabu jest organizowanie zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci 5 – 9 lat, będących na kluczowym etapie rozwoju muzycznego, w którym tego typu zajęcia mają decydujący wpływ na rozwój zdolności muzycznych (słuchu wysokościowego, poczucia rytmu i koordynacji ruchowej i rozśpiewania) potrzebnych do satysfakcjonującej aktywności muzycznej w późniejszym wieku.
  • Drzwi FabLabu otwarte są dla muzykującej młodzieży i osób dorosłych pielęgnujących pasje muzyczne. Propozycje dla seniorów łączone są ze strategią działań międzypokoleniowych.
  • Społeczny charakter placówki widoczny jest zarówno w ramach zajęć muzycznych, jak i w różnorodnych działaniach adresowanych do społeczności lokalnej i wspólnie z nią realizowanych.